Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Persondatapolitik for Accura Advokatpartnerselskab og Accura Administration P/S

1 Persondatapolitik

Når du benytter Accura Advokatpartnerselskab og Accura Administration P/S hjemmesider eller i øvrigt kontakter os, behandler Accura Advokatpartnerselskab og Accura Administration P/S som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig.

I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Denne persondatapolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af accura.dk og www.accura.eu, når du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

Vores hjemmesider anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik.

Du er altid velkommen til at kontakte os på compliance@accura.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 6 nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2 Oplysninger, som du giver os når du kommunikerer til os

Når du kontakter os via, eksempelvis via e-mail, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 1 er fra 25. maj 2018 stadfæstet i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af omstændighederne i den konkrete sag, kan vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger variere og blandt andet findes i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, for så vidt angår følsomme oplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 10.

Såfremt i en henvendelse viser interesse for en af vores services, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores it-systemer eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3 er forfølgelsen af en legitim interesse fra dig. Vi vil blandt andet anvende dit samtykke til det potentielle salg af vores services, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 5 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3 VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, NÅR DU TILMELDER DIG ET NYHEDSBREV

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve og tilbud til dig.

I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os.

Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig.

Vores hjemmel til ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan fx ske ved at, du henvender dig til os via kontaktoplysningerne angivet i punkt 4 nedenfor.

Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, ind til du tilbagetrækker dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve.

4 OPLYSNINGER OM DIG MODTAGET FRA TREDJEMAND

Ofte kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand om dig, i vores IT-systemer eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 1 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er det potentielle salg af vores services, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi kan også benytte information modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Tidsrummet, i hvilket vi opbevarer oplysninger, som vi modtager fra tredjemand, afhænger normalt af den aftale, som vi har indgået med den pågældende tredjemand.

5 VIDEREGIVELSE OG OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne persondatapolitik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi, lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør.

Vi overfører i enkelte tilfælde personoplysninger til lande uden for EU. Dette er alene tilfældet for personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med vores nyhedsbreve og den pågældende samarbejdspartner som leverer dette system.

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 5.3. er altid et indhentet samtykke fra dig jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

6 OPBEVARING OG SLETNING

Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem den virksomhed, du repræsenterer, og os. Derefter opbevarer vi personoplysningerne i op til 10 år afhængigt af de konkrete oplysninger, for at varetage vores forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler og forældelsesloven.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør og slettes herefter.

7 DINE RETTIGHEDER

Du kan altid anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler, der vedrører dig.

Du kan ligeledes gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, herunder eksempelvis bede os rette, slette, begrænse, overføre eller stoppe behandlingen.

For alle sådanne henvendelser kan du blot rette henvendelse via kontaktoplysningerne angivet i punkt 4.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via:

Accura Administration P/S
CVR: 34 08 21 62
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
E-mail: Compliance@accura.dk
Telefon: +45 39 45 28 00

Accura Advokatpartnerselskab og Accura Administration P/S er ikke forpligtet til at udpege en DPO. Der henvises til Accuras compliance afdeling som kan kontaktes på compliance@accura.dk

Ønsker du at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/