Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

;

MSD vinder første danske patentsag om biosimilære lægemidler


Case info

MSD Danmark, Samsung Bioepis og Biogen (Denmark) Manufacturing fik 8. marts 2019 medhold i en sag i Sø- og Handelsretten om midlertidige forbud og påbud anlagt af Roche og Genentech. MSD Danmark blev repræsenteret af Morten Bruus, Partner i Accuras Afdeling for IP & Life Science.

Problemstillingen i sagen var, om MSD Danmark, Samsung Bioepis og Biogen ved fremstilling og markedsføring af et lægemiddel i Danmark krænkede Roche og Genentechs rettigheder i henhold til den danske del af et europæisk produktpatent.

Lægemidlet er en biosimilær version af et biologiske referencelægemiddel, der fremstilles og markedsføres af Roche og Genentech.

Et biosimilært lægemiddel er en lignende men ikke identisk version af et allerede eksisterende biologisk lægemiddel (dvs. referencelægemidlet), som skal have været godkendt i EU i mindst 10 år. Et biosimilært lægemiddel kan f.eks. have mindre forskelle i molekylet i forhold til referencelægemidlet, men disse forskelle må ikke have betydning for effekt og sikkerhed, herunder bivirkninger, af den biosimilære version sammenlignet med referencelægemidlet.

MSD Danmark, Samsung Bioepis og Biogen gjorde under sagen gældende, at Roche og Genentech hverken havde sandsynliggjort, at patentet var gyldigt, eller at lægemidlet krænkede Roche og Genentechs rettigheder i henhold til patent nr. DK/EP 1308455.

Samlet fandt Sø- og Handelsretten det sandsynliggjort, at patentet var gyldigt, men afviste Roche og Genentechs anmodning om midlertidige forbud mod salget af de sagsøgtes lægemiddel og tilbagetrækning fra markedet af dette, idet der ikke var sandsynliggjort en krænkelse af deres rettigheder i henhold til stridspatentet. Med Sø- og Handelsrettens afgørelse kan MSD Danmark fortsætte salget af sit lægemiddel til danske hospitaler.

Morten Bruus og Emre Kuscu repræsenterede MSD Danmark i Sø- og Handelsretten.


Kontakt

Morten Bruus
Morten Bruus

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6695
morten.bruus@accura.dk


Accuras Afdeling for IP & Life Science

Accuras Afdeling for IP & Life Science yder juridisk rådgivning til virksomheder på tværs af branchen, lige fra multinationale producenter af lægemidler, kosttilskud, fødevarer og medicinsk cannabis til biotek- og vaccineselskaber, samt til universiteter, investorer, udviklere og distributører.

Læs mere om afdelingen her

Accuras Afdeling for IP & Life Science

Accuras seneste cases

Vi rådgiver i forbindelse med markedets største og mest komplicerede transaktioner.

Læs et udvalg af vores sager her.

Accuras seneste cases