Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Fast Ejendom

Vi er på forkant med udviklingen inden for alle områder, der er relevante for fast ejendom.

Kompetencer

“Accura Advokatpartnerselskab fields a very skilled real estate team”

Real Estate - Legal 500, 2019

“Very good depth of resources, good knowledge and to-the-point advice”

Real Estate, Chambers & Partners, 2019

“Clients particularly highlight the firm's deep knowledge of real estate matters and commercial mind-set”

Real Estate, Chambers & Partners, 2019

“Very good Accura Advokatpartnerselskab is one of the strongest in the market.”

Real Estate - Legal 500, 2018

“The team has done great work”

Chambers 2018

“Solution-oriented and knowledgeable with a huge network”

Real Estate - Chambers & Partners, 2017

“Market-leading real estate practice renowned for its particular expertise in transactional work”

Real Estate - Chambers & Partners, 2016

“At the top end of the market with a strong portfolio of international investors and Danish pension funds.”

Real Estate - Chambers & Partners, 2015

“A powerhouse in the Danish real estate market, representing significant domestic and international clients on some of the market's largest transactions”

Real Estate - Chambers Europe, 2014

“‘Strong in its commercial advice’”

Real estate - Legal 500, 2015

“This leading real estate group is active on a wide array of transactional mandates”

Real Estate - Chambers Europe, 2012

“The firm has an extremely good understanding of international buyers, and the different rules and regulations that apply”

Real Estate - Chambers Europe, 2012


Vores specialer inden for fast ejendom


Fold indFold ud

Køb og salg af fast ejendom

Rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom var tidligere som oftest begrænset til en enkelt ejendom. Markedet har i de seneste 15 år været inde i en rivende udvikling, der har betydet, at køb og salg af fast ejendom nu ofte omfatter en lang række ejendomme, enten som led i et porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Uanset transaktionstypen er det vigtigt for os som rådgivere, at vi altid holder os målet og sammenhængen for øje, så vi sikrer, at transaktionen får den optimale struktur. Det skaber værdi for kunden her og nu, at omkostningerne holdes nede, og samtidigt skabes det optimale grundlag for et efterfølgende videresalg.

Vores rådgivning spænder fra rådgivning vedrørende danskeres køb af fast ejendom i Danmark eller udlandet til internationale kunders køb af fast ejendom i Danmark eller udlandet, ofte i forbindelse med komplekse grænseoverskridende transaktioner.

Det er vores erfaring, at korte svar med angivelse af mulige økonomiske konsekvenser kombineret med et bevidst fravalg af detaljerede beskrivelser af enhver juridisk problemstilling som oftest er kundernes foretrukne arbejdsredskab. Det kan så eventuelt danne udgangspunkt for en mere detaljeret redegørelse vedrørende udvalgte problemstillinger.

Takket være vores omfattende netværk inden for fast ejendom er vi i stand til at sammensætte et team til at løse enhver opgave og til eventuelt at sætte vores samarbejdspartnere i forbindelse med hinanden.


Fold indFold ud

Strukturering samt køb og salg af ejendomsfonde og ejendomsselskaber

Vi rådgiver danske og internationale kunder om alle aspekter vedrørende strukturering af ejendomsfonde, deres løbende drift, "corporate governance" samt forberedelse af diverse exit-muligheder skræddersyet til den enkelte ejendomsfond. I den forbindelse arbejder vi tæt sammen med vores kolleger fra Accuras Afdeling for Bank- og Finansieringsret og vores særdeles omfattende internationale netværk af advokater og andre rådgivere.

Vi har endvidere omfattende erfaring med strukturering samt køb og salg af ejendomsselskaber, hvor vi bistår i forbindelse med de kommercielle forhandlinger, som oftest på grundlag af vores forudgående due diligence-undersøgelse (for køber eller i stigende grad i form af såkaldte sælger due diligence-rapporter (vendor due diligence) udarbejdet med henblik på at optimere salgsprocessen).


Fold indFold ud

Juridiske due diligence-undersøgelser

Vi gennemfører fuldstændige juridiske due diligence-undersøgelser i forbindelse med transaktioner, der vedrører en enkelt ejendom, en portefølje af ejendomme samt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Vi stræber efter at nå den højeste faglige standard, men samtidig har vi altid en kommerciel og pragmatisk tilgang, således at vores kunder får et redskab, som kan bruges umiddelbart i forbindelse med forhandlinger og finansielle overvejelser.

Særligt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser koordinerer vi vores arbejde med det arbejde, der udføres af vores kolleger fra Accuras øvrige afdelinger.

Derudover arbejder vi efter ønske og behov tæt sammen med vores kunders øvrige rådgivere i processen, herunder særligt tekniske rådgivere og revisorer, således at problemer, der spænder over flere fagområder, kan belyses på en fuldstændig og sammenhængende måde.


Fold indFold ud

Lejeret

Vores rådgivning inden for dette område, der juridisk set er relativt kompliceret, omfatter alt fra forhandling og udformning af enkeltstående lejekontrakter til gennemgang af eksisterende lejekontrakter i større ejendomsporteføljer, herunder opfyldelse af eventuelle krav om tilbudspligt til lejerne.

Derudover rådgiver vi om løbende problemstillinger, herunder i sager om lejeregulering eller opfyldelse af løbende forpligtelser, om fornødent ved gennemførelse af retssager og voldgiftssager.


Fold indFold ud

Særlige segmenter – hoteller, domiciler og butikscentre

Vi har gennem årene opbygget stor ekspertise inden for en lang række særlige segmenter, hvoraf vi kan fremhæve hoteller, virksomhedsdomiciler og butikscentre.

Vores kunder er såvel danske som udenlandske investorer, og vores rådgivning dækker samtlige discipliner, herunder rådgivning om strukturering, etablering af selskabsstruktur, rådgivning vedrørende planmæssige forhold samt diverse påkrævede tilladelser, gennemførelse af nybyggeri/renovering, udarbejdelse og forhandling af aftaler med fx operatører, lejere, franchisegivere og rådgivere, rådgivning vedrørende driftmæssige forhold samt naturligvis behandling af retlige tvister af enhver art, der måtte opstå, enten før eller efter byggeriet er sat i drift.


Fold indFold ud

Entreprise og projektudvikling

Vi rådgiver såvel danske som internationale kunder vedrørende større entrepriser og udviklingsprojekter, herunder overordnet strukturering af transaktionen, køb af byggegrund/byggerettigheder, etablering af fornødent plangrundlag samt indgåelse af aftaler med myndigheder, rådgivning i forbindelse med valg af entrepriseform, opfyldelse af eventuelle udbudskrav, gennemførelse af udbud samt forhandling af entreprise- og rådgivningskontrakter, eventuelt i en partnering- eller OPP-struktur.

Vores rådgivning omfatter derudover særligt etablering af ejerforeninger, udstykningssager, kortlægning og opfyldelse af myndighedskrav, koordinering af finansiering, herunder opfyldelse af væsentlige forudsætninger (de såkaldte "conditions precedent") samt gennemførelse af byggesager frem til aflevering.

Efter afleveringen rådgiver vi naturligvis vedrørende opfølgning af enhver art, fx i forbindelse med 1- og 5-års gennemgang, samt vedrørende krav i forbindelse med konstaterede mangler, herunder gennemførelsen af syns- og skønssager og konfliktløsning i form af retssager, voldgiftssager eller mediation.


Fold indFold ud

Miljøret

Inden for miljøretsområdet udfører vores miljøretlige specialister juridisk due diligence-undersøgelser med henblik på at kortlægge og rådgive vedrørende miljøretlige problemstillinger af enhver art. Vores arbejde omfatter en vurdering af, om de foreliggende tilladelser er tilstrækkelige, samt en vurdering af de miljømæssige problemstillinger, der er relevante for den konkrete transaktion. Vi samarbejder i den forbindelse med vores kunders tekniske rådgivere og råder over et omfattende netværk af eksperter på området, således at såvel juridiske som tekniske aspekter kan blive korrekt belyst.

Hvis vores undersøgelser afslører miljømæssige problemer, omfatter vores rådgivning naturligvis muligheden for aftaleretligt at afdække de konstaterede risici i forbindelse med et planlagt køb af en ejendom eller virksomhed.

For en nærmere uddybning af vores kompetencer og rådgivning indenfor miljø henvises til beskrivelsen af specialeområdet Miljøret.


Fold indFold ud

Ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering afspejler ikke altid de faktuelle forhold, da den foretages på baggrund af Vurderingsstyrelsens statistikker. Der kan derfor være mange penge at spare ved at klage over den offentlige vurdering, og Accura bistår vores kunder hermed.

Det ordinære klagesystem er p.t. sat i bero, da Vurderingsstyrelsen ønsker at indføre et nyt vurderingssystem for de offentlige ejendomsvurderinger. Systemet var forventet indført for boliger i 2020 og for erhverv i 2021, men er blevet yderligere forsinket. Aktuelt forventes det, at ny beskatning først bliver indført med virkning fra 2024. I perioden indtil det nye system indføres, bliver ejendomme alene omvurderet ved fx om- eller tilbygning, opførelse af en ny ejendom eller opdeling i ejerlejligheder. Grundværdien kan omvurderes ved matrikulære ændringer eller ændring af plangrundlaget, fx vedtagelse af en ny lokalplan.

Omvurderinger kan stadigvæk påklages indenfor den ordinære klagefrist, hvert år 1. juli.

Accura tilbyder også vores kunder at medvirke til due diligence inden for rådgivning om ejendomsskatter samt strukturering af offentlige ejendomsvurderinger og fordeling af ejendomsskatter i større projektudviklingsområder.

Kontaktpersoner

Henrik Groos
Henrik Groos

Partner, Advokat (H)

Mobil: +45 3078 6666
henrik.groos@accura.dk

Jon Dyhre Hansen
Jon Dyhre Hansen

Partner, Advokat (L)

Telefon: +45 3945 2877
Mobil: +45 3078 6777
jon.dyhre.hansen@accura.dk

Lasse Stjernholm Detlevsen
Lasse Stjernholm Detlevsen

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6660
lasse.stjernholm.detlevsen@accura.dk

Mads Berg
Mads Berg

Partner, Advokat, Cand.merc.(jur.)

Mobil: +45 3078 5767
mads.berg@accura.dk

Lars Bruun
Lars Bruun

Associeret partner, Advokat, LL.M.

Mobil: +45 3078 6667
lars.bruun@accura.dk

Cecilie Rust
Cecilie Rust

Associeret partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6760
cecilie.rust@accura.dk


Yderligere informationer

Fast ejendom er et fagområde, som i større eller mindre grad berører enhver virksomhed. Det gælder både mindre virksomheder, som "blot" er i kontakt med fagområdet som lejer af forretningslokaler, og virksomheder, der har udvikling og salg af fast ejendom som deres absolutte kerneområde.

Juridisk rådgivning vedrørende udvikling af og investering i fast ejendom har gennem de seneste 15 år undergået en voldsom udvikling, hvad angår internationalisering og professionalisme.

Vores rådgivning lever naturligvis altid op til den højeste faglige standard, men i vores optik er dette ikke tilstrækkeligt, hvis man vil levere optimal rådgivning. For at kunne yde optimal rådgivning er det nødvendigt at være på forkant med udviklingen inden for alle områder, der er relevante for fast ejendom. Det indebærer, at vi ofte arbejder i teams sammen med vores kolleger fra Accuras andre afdelinger, især vores afdelinger for Bank- og Finansieringsret samt M&A.

Vi indgår tillige i samarbejdsgrupper med vores omfattende netværk af danske og internationale eksperter, der dagligt forsøger at skabe de bedste løsninger for aktørerne i segmentet.
Transaktioner vedrørende fast ejendom sker i stadigt stigende omfang på tværs af landegrænser. Derfor er det nødvendigt for os som rådgivere til stadighed at holde os ajour med de internationale tendenser. Det samme gælder vores samarbejdspartnere.