Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Kapitalfondsoprettelse og alternative investeringer

Vi er på forkant med udviklingen inden for kapitalfondsoprettelse og alternative investeringer

Kompetencer

Vores specialer inden for kapitalfondsoprettelse og alternative investeringer


Fold indFold ud

Kapitalfondsoprettelse

Accura rådgiver kapitalforvaltere og finansielle institutioner med strukturering og oprettelse af investeringsfonde.

Vi rådgiver om strukturering, valg af selskabsform, ledelses- og forsikringsforhold, fee-modeller, udarbejdelse af fondsdokumentation, udarbejdelse og forhandling af serviceaftaler (herunder med depositar og investment manager), likviditets- og risikostyring, co-investeringer og forhandling med investorer mv.

Accuras Afdeling for Skatter & Afgifter rådgiver ligeledes om skattemæssige forhold forbundet med strukturering og oprettelse af investeringsfonde. Se mere her.


Fold indFold ud

Alternative investeringer

Accura rådgiver institutionelle og andre professionelle investorer i forbindelse med investering i forskellige typer af investeringsfonde.

Vi bistår med due diligence, og vi gennemgår og forhandler fondsdokumentationen for at sikre, at alle væsentlige vilkår er markedskonforme, og afgiver erklæringer herom.

Accuras Afdeling for Skatter & Afgifter gennemgår skatte- og afgiftsmæssige forhold forbundet med fondsstrukturer og afgiver "tax opinion" herom. Se mere her.


Fold indFold ud

Regulatoriske forhold og compliance

Accura bistår med indhentning af FAIF-tilladelse, depositartilladelse og andre relevante tilladelser fra Finanstilsynet, herunder i forbindelse med FinTech set-ups.

Vi bistår med løbende implementering af FAIF-reglerne og har stor erfaring med større compliance-projekter i større og mindre organisationer.

Vores team har solid erfaring med FAIF-reglerne, bl.a. fra implementering af reglerne i en stor dansk bank og hos Finanstilsynet, og vi deltager i diverse netværk for alternative investeringer.


Fold indFold ud

Kapitalforvaltning

Accura bistår kapitalfonde og finansielle institutioner med løbende udarbejdelse og forhandling af serviceaftaler, herunder "investment management agreements", depositaraftaler, administrationsaftaler mv.

Vi bistår med rådgivning om outsourcingstrukturer og udarbejdelse af relevante aftaler i den forbindelse.

Vores team har stor erfaring med rådgivning om markedsføringsretlige regler. Vi har et veletableret netværk af udenlandske advokater, som bistår os med rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende udbud af kapitalfondsandele i udlandet, og som vi bistår med grænseoverskridende udbud af kapitalfondsandele i Danmark.

Vores kontaktpersoner inden for kapitalfondsoprettelse og alternative investeringer

Kim Toftgaard
Kim Toftgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

Mobil: +45 3078 6602
kim.toftgaard@accura.dk

Mads Kjellerup Dambæk
Mads Kjellerup Dambæk

Partner, Advokat, M.Fin.

Mobil: +45 3078 6646
mads.dambaek@accura.dk

Sebastian Roed
Sebastian Roed

Advokat

Mobil: +45 3078 6714
sebastian.roed@accura.dk

Esther Dam Simonsen
Esther Dam Simonsen

Advokatfuldmægtig

Mobil: +45 3078 6754
esther.dam.simonsen@accura.dk