Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

M&A

Rådgivning i forbindelse med køb, salg og sammenlægning af virksomheder er Accuras kernekompetence.

Kompetencer

“Excellent law firm known for being very commercial, proactive and pragmatic”

M&A - IFLR, 2020

“Commercially focused, always on top of things.”

M&A - IFLR, 2020

“The business and solution-oriented team at Accura is noted for its work on big ticket M&A transactions”

Commercial, corporate and M&A - Legal 500, 2019

“Accura Advokatpartnerselskab is highly active in energy-related transactions”

Energy - Legal 500, 2019

“The best M&A lawyers”

M&A/Corporate - Chambers & Partners, 2019

“Excellent commercial skills - very good at finding the balance between winning the important legal points and getting the deal done”

M&A/Corporate - Chambers & Partners, 2019

“Accura is a very strong M&A law firm and have skilled people and is very well-reputed”

M&A - IFLR, 2019

“Accura Advokatpartnerselskab maintains a leading position in the Danish corporate and M&A market, regularly playing a key role on high-value transactions”

Commercial, corporate and M&A, Legal 500 2018

“They are outstanding: commercial, to the point, efficient and focused”

Corporate/M&A - Chambers, 2018

“Market-leading M&A practice offering first-class advice”

Corporate/M&A - Chambers, 2018

“The M&A team continues to advise on a number of the biggest deals in the market”

M&A - IFLR1000, 2018

“Accura has a strong practice particularly within private equity and acquisition finance”

IFLR1000, 2018

“Tier 1 rated”

IFLR1000, 2018

“Lawyers can often overcomplicate things, but Accura's team is solution-oriented, approachable and open to input”

Chambers & Partners, 2017

“One of the top M&A firms in Denmark”

M&A - Legal 500, 2016

“Accura specialises in M&A and this comes across. The team is incredibly effective in pressured situations. ”

Corporate/M&A - Chambers, 2016

“It is an agile and hard-working team. It has a different spirit to other firms on the market. The team is creative and allocates dedicated partner resources to all projects.”

Corporate/M&A - Chambers Europe, 2014

“Very service-minded.”

M&A - Chambers & Partners, 2015

“Accura Advokatpartnerselskab delivers every time”

M&A - Legal 500, 2014

“Accura has a prolific transactional practice, and its lawyers show fantastic commercial understanding and find the best solutions for their clients”

M&A - Legal 500, 2012

“The group has seen a continuous level of activity and frequently secures mandates for high-profile transactions”

Corporate/M&A - Chambers Europe, 2012


Vores specialer inden for M&A


Fold indFold ud

Transaktionsforberedelse og -planlægning

Accura har alle de kompetencer, der er nødvendige for at være juridisk sparringspartner for vores kunder i forbindelse med forberedelse og planlægning af en transaktion.

Ud over de M&A-orienterede kerneydelser, som fx udarbejdelse af fortrolighedsaftaler og hensigtserklæringer, har vi spidskompetencer inden for det skattemæssige struktureringsområde og det konkurrence- og udbudsretlige område.


Fold indFold ud

Due Diligence

Accura bistår med juridiske due diligence-undersøgelser på foranledning af sælger eller køber, og i forbindelse med større transaktioner koordinerer vi i forbindelse med due diligence-undersøgelser, som foregår i flere lande på samme tid, og fungerer som projektledere i den forbindelse.

Vi rapporterer kort og forretningsorienteret, og vi fokuserer på det, der er væsentligt for vores kunder.

Vi sørger for at koordinere vores undersøgelser med kundens andre rådgivere, og vi formidler komplekse juridiske problemstillinger på en letforståelig og direkte anvendelig måde.


Fold indFold ud

Datarum

Accura etablerer fysiske og elektroniske datarum i forbindelse med salgsprocesser og andre M&A-processer, og vi står for alt det praktiske i forbindelse med de forskellige rådgiverteams brug af datarummene.


Fold indFold ud

Kontraktudarbejdelse og -forhandling

Accura har stor ekspertise inden for udarbejdelse af alle typer overdragelsesdokumenter med tilhørende bilag og alle typer accessoriske aftaler, som fx aktionæroverenskomster og investeringsaftaler.

Vi bestræber os på ikke at gøre tingene unødigt komplicerede, og vi tilpasser altid vores input til dokumentationen og dens omfang til transaktionens størrelse og kompleksitet.


Fold indFold ud

Finansiering

I forbindelse med langt de fleste transaktioner er finansieringen helt afgørende for en vellykket gennemførelse.

Accura bistår sælger eller køber med forhandling og udarbejdelse af finansieringsdokumentation. Vi udfører desuden selvstændige due diligence-undersøgelser og dokumentationsopgaver for de finansierende banker.


Fold indFold ud

Forsikring

Specifikke transaktionsforsikringsprodukter er et nyt men voksende marked inden for M&A.

Accura repræsenterer såvel forsikringsselskaber som potentielle forsikringstagere på sælger- eller købersiden, og vi yder bistand i forbindelse med den særlige form for due diligence-undersøgelse og den specifikke dokumentation, som kræves i forbindelse med sådanne transaktionsforsikringer.


Fold indFold ud

Ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer

Accura har alle de kompetencer, som er nødvendige for at kunne rådgive om og indføre enhver form for ledelsesaflønnings- og incitamentsprogram.

Rådgivningen og den overordnede transaktionsstrukturering er ofte tæt knyttet, og rådgivningen omfatter typisk komplicerede selskabs- og kontraktretlige problemstillinger.


Fold indFold ud

Kapitalfonde

Accura har mange års erfaring med at repræsentere kapitalfonde i forbindelse med fondenes transaktioner. Vores rådgivning omfatter køb, tilkøb, salg, frasalg, refinansieringer og omstruktureringer af enhver art.

Accura har omfattende ekspertise vedrørende kapitalfonde, herunder i relation til kapitalfondenes interne organisering, procedurer og kapitalfremskaffelse. Vi har repræsenteret de fleste af verdens største kapitalfonde, stort set alle skandinaviske kapitalfonde og et betydeligt antal af de øvrige vesteuropæiske og amerikanske kapitalfonde.


Fold indFold ud

Ledelsesrepræsentation

Accura repræsenterer ofte ledelsesgrupper i forbindelse med "management buy-ins" og "management buy-outs", og vi varetager ledelsesgruppernes interesser i forhold til de finansielle og industrielle investorer og de eksterne finansieringskilder.


Fold indFold ud

Gennemførelse og opfølgning

Det er Accuras varemærke, at vi følger alle transaktioner helt til dørs.

Vi forbereder og gennemfører "closing" og tager desuden alle de skridt, der er nødvendige efter "closing". Med andre ord: Vi udfører alt det juridiske og praktiske arbejde, der skal til for at få transaktionen helt i mål.

Vores kontaktpersoner inden for M&A

Brian Bundgaard
Brian Bundgaard

Partner, Advokat

Mobil: +45 3078 6669
brian.bundgaard@accura.dk

Henrik Juul Hansen
Henrik Juul Hansen

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6740
henrik.juul.hansen@accura.dk

Jacob Vinther
Jacob Vinther

Partner, Advokat (L), LL.M.

Telefon: +45 3945 2888
Mobil: +45 3078 6688
jacob.vinther@accura.dk

Kristian Lykkeholm Klausen
Kristian Lykkeholm Klausen

Partner, Advokat

Mobil: +45 3078 5770
kristian.klausen@accura.dk

Kåre Stolt
Kåre Stolt

Seniorpartner, Advokat

Mobil: +45 3078 6600
kaare.stolt@accura.dk

Mads Ilum
Mads Ilum

Partner, Advokat, LL.M.

Mobil: +45 3078 6726
mads.ilum@accura.dk

Thomas Weincke
Thomas Weincke

Partner, Advokat (H)

Mobil: +45 3078 6678
thomas.weincke@accura.dk

Tue Ravnholt Frandsen
Tue Ravnholt Frandsen

Partner, Advokat

Mobil: +45 3078 6699
tue.frandsen@accura.dk


Yderligere informationer

Det er Accuras varemærke, at vi kombinerer planlægning og projektledelse med juridisk knowhow på tværs af hele M&A-spektret, og det er et varemærke, som vi er stolte af.

Hos Accura er kunden og transaktionen altid i centrum.

Vi arbejder i teams, der er tilknyttet faste, kundeansvarlige partnere. Hvert team har en seniorjurist som projektleder, der holder alle boldene i luften og sørger for, at vores mange juridiske afdelinger leverer både M&A-orienterede kerneydelser og juridiske ydelser inden for deres fagområde.

Projektlederen sørger for at styre processen, således at samarbejdet med kundens andre rådgivere forløber gnidningsløst. Projektlederen styrer endvidere samarbejdet med vores mange juridiske samarbejdspartnere i hele verden.

Uanset transaktionens størrelse er det vores erklærede mål, at kunderne skal føle, at de er i trygge hænder hos en moderne og dynamisk tænkende advokatvirksomhed, som ikke bare leverer juridiske ydelser af højeste kvalitet men også sammenhængende projektledelse og transaktionsstyring.

Det giver det allerbedste udgangspunkt for gennemførelsen af de ønskede kommercielle beslutninger.

Arbejdskraft og strategi

Vi er klar over, at det kræver omfattende ressourcer og en udtalt sans for det påtrængende, hvis man skal kunne løse M&A-opgaver på tilfredsstillende måde.

Accura har kapaciteten, de faglige kompetencer og den handlekraft, der er nødvendig for at få bolden i mål for vores kunder.

Accura rådgiver i forbindelse med de allerstørste danske og udenlandske M&A-transaktioner, men også i forbindelse med en lang række mindre og mellemstore M&A-opgaver.

Vi kan med kort varsel sammensætte teams af enhver størrelse, der kan levere arbejdskraft og specialistkompetencer til at håndtere enhver situation.

At kunne bidrage til den transaktionsstrategi, som vores kunder ønsker at følge, udgør en integreret del af vores rådgivning. Det er vigtigt for os, at vi ikke kun leverer det juridiske råmateriale, men at vi også evner at sætte det ind i den optimale strategiske sammenhæng og arbejde aktivt sammen med vores kunder om at vælge den strategi, som passer dem bedst, og som fører til en vellykket transaktionshåndtering.