Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Private Equity

Vi rådgiver equity-fonde, fx seed- og venture-fonde, samt funds of funds. Vi bistår både med etablering af selve fondene og med investeringer i equity-fonde.

Kompetencer

Vores specialer inden for private equity


Fold indFold ud

Investering i porteføljeselskaber

Accura rådgiver private equity-fonde og andre type af investeringsfonde i forbindelse med køb og salg af porteføljeselskaber.

Vores rådgivning omfatter typisk sparring om strategiske og taktiske forhold, forhandling, juridisk rådgivning om komplekse problemstillinger, juridisk due diligence, udarbejdelse af transaktionsdokumenter samt processtyring.

 


Fold indFold ud

Etablering af fonde

Accura rådgiver private equity-fonde og andre typer af investeringsfonde i forbindelse med etablering af fonde.

Vi rådgiver om strukturering, valg af selskabsform, ledelse, carried interest, udarbejdelse af fondsdokumentation og forhandling med investorer mv.

Accuras Afdeling for Skatter & Afgifter rådgiver om skattemæssige forhold i forbindelse etablering og strukturering af private equity-fonde og andre investeringsfonde.

 


Fold indFold ud

Incitamentsaflønning

Accura rådgiver private equity-fonde og andre typer af investeringsfonde om etablering af aflønningsforhold, herunder incitamentsstrukturer.

Vores rådgivning omfatter strategiske forhold omkring fremskyndelse af "gode" incitamenter, rådgivning om ansættelsesretlige og regulatoriske forhold, udarbejdelse af aftaler og løbende administration af større incitamentsordninger.

Accuras Afdeling for Skatter & Afgifter rådgiver om skattemæssige forhold i forbindelse med etablering og strukturering af incitamentsprogrammer.


Fold indFold ud

Regulatoriske forhold – "compliance"

Accura rådgiver managementselskaber samt private equity-fonde og andre investeringsfonde om diverse regulatoriske forhold.

Vi bistår med ansøgning om tilladelse eller registrering hos Finanstilsynet samt som løbende rådgivning vedrørende overholdelse af regler om eksempelvis værdiansættelse af aktiver, markedsføring, aflønningsforhold, uddelegering af opgaver mv.


Fold indFold ud

Investering i fonde

Accura rådgiver institutionelle og andre professionelle investorer i forbindelse med investering i forskellige typer af investeringsfonde.

Vi gennemgår og forhandler fondsdokumentationen med henblik på at sikre, at alle væsentlige vilkår er markedskonforme, samt afgiver hensigtserklæringer herom.

Accuras Afdeling for Skatter & Afgifter gennemgår skatte- og afgiftsmæssige forhold i relation til fondsstrukturer og afgiver tax opinions herom.

Kontaktpersoner

Brian Bundgaard
Brian Bundgaard

Partner, Advokat

Mobil: +45 3078 6669
brian.bundgaard@accura.dk

Henrik Juul Hansen
Henrik Juul Hansen

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6740
henrik.juul.hansen@accura.dk

Jacob Vinther
Jacob Vinther

Partner, Advokat (L), LL.M.

Telefon: +45 3945 2888
Mobil: +45 3078 6688
jacob.vinther@accura.dk

Kristian Lykkeholm Klausen
Kristian Lykkeholm Klausen

Partner, Advokat

Mobil: +45 3078 5770
kristian.klausen@accura.dk

Kåre Stolt
Kåre Stolt

Seniorpartner, Advokat

Mobil: +45 3078 6600
kaare.stolt@accura.dk

Mads Ilum
Mads Ilum

Partner, Advokat, LL.M.

Mobil: +45 3078 6726
mads.ilum@accura.dk

Thomas Weincke
Thomas Weincke

Partner, Advokat (H)

Mobil: +45 3078 6678
thomas.weincke@accura.dk